Print Report

CSR Scorecard Zalsman

This CSR Scorecard displays performance on important CSR issues. The issues presented have been selected by the CSR-Register based on market analysis and expert judgment, or are based on the issue analysis and/or materiality analysis (including stakeholder feedback) executed by the company. Each issue is explained, click on the word 'Explain' and read the explanation of the issue and related expectations.
The score per issue is based on transparency and evaluation of “impact”: when a company adds policies, programs and measures the score will grow providing they show tangible impact on the issue.
For added details on the ‘scoring methodology’ we refer to the manual. Final scores are determined based on FIRA expert judgment.
Please note that the maximum score for the CSR Quickscan subscription is two quarters.
To review issues selected by the company in question (for Extended and Complete CSR Reports), please click the “Issue-selection-by” checkbox with the company name (below the company logo, next to the FIRA checkbox). For all CSR Reports (except Quickscans) a summary is available, please click the checkbox “Show FIRA Summary” (at the top of the report) for review purposes.
Company logo
Zalsman. Een brede dienstverlener om samen communicatieprojecten tot een succes te maken. Communicatie op papier en/of digitaal voor een markt conforme prijs. Voor al uw wensen op het gebied van drukken, printen, web2print en logistiek kunt u bij ons terecht. Of u nu regionaal of internationaal opereert, in de zorg, bedrijfsleven of bij de overheid, wij helpen u graag van al uw producties en projecten een succes te maken. We streven ernaar dit op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier te doen.

Issue selection by: 

Core Subject CSR Aspect CSR Program Zalsman Supplier Score Next steps
Human Rights
Basic rights to which all human beings are entitled, divided in two broad categories. First civil and political rights including the right to life and liberty, equality before the law and freedom of expression. Second economic, social and cultural rights including the right to work, food, health, education and social security. Recognition and respect for human rights are widely regarded as essential to the rule of law and to concepts of social justice and fairness.
Work for Vulnerable Groups (Social Return)
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Company

Management Approach Defined
Ambition: Zalsman wil proactief werkgelegenheid bieden aan mensen uit kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen die lange tijd in de bijstand zitten, statushouders en mensen die onder de Participatiewet vallen. De vestiging Kampen wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en expert zijn in de begeleiding en arbeidstoeleiding.
Objectives
 • % van medewerkers: Jaarlijks willen we bovengemiddeld resultaat bereiken, dus zeker boven 10% van de medewerkers vallen onder de doelgroep.
 • Sociale activering: Bij Zalsman Kampen worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan mensen die lange tijd in de bijstand zitten en weer graag aan het werk willen. We helpen deze mensen weer in het arbeidsritme te komen en helpen bij arbeidstoeleiding binnen of buiten Zalsman.
 • Werkervaringsplekken: Er worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan verschillende statushouders. Door bij ons te werken leren ze de Nederlandse taal beter en is het tevens een goede bezigheidstherapie.
 • Detachering participatiewet: Binnen de groep hebben we jaarlijks 20 mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn allen voor onbepaalde tijd bij ons gedetacheerd of bij ons in dienst.
 • Eigen job coaching: In 2019 willen we alle nieuwe medewerkers met een afstand tot arbeidsmarkt zelf begeleiden.

Policy Huishoudelijk regelement
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Klachtenregeling ongewenst gedrag
Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Measure Werkgelegenheid kwetsbare groepen
Description:
We bieden werkgelegenheid aan mensen uit een kwetsbare doelgroep. We werken met mensen die vallen onder de participatie wet, statushouders en mensen uit de bijstand. Dit doen we via individuele detacheringen, groepsdetacheringen en werkervaringsovereenkomsten. In 2016 zijn we een nieuwe overeenkomst voor de de groep aangegaan met de sociale werkplaats om mensen te detacheren, met de intentie deze in 2020 weer te verlengen en de gedetacheerden werk aan te bieden tot hun pensioen.
Impact:
Via IMpact zijn er in 2016 en 2017 17 medewerkers gedetacheerd die vallen onder de Participatiewet, die 14,8 FTE vertegenwoordigen. In de afgelopen 2 jaar hebben we 2 mensen na een werkervaring geholpen aan een baan binnen de Zalsman groep. Daarnaast zijn er 7 statushouders in 2017 aan het werk geweest, die gezamenlijk 2 FTE invulden.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.
Priority: No

Improvement Plan Eigen interne jobcoaching
Zalsman wil een directere verbinding aangaan met kwetsbare doelgroepen. Om dit te kunnen doen is het van belang zelf de jobcoaching te kunnen verzorgen. Er wordt een opleiding gevolgd door een medewerker waarna Zalsman zelf trajecten kan aannemen voor beschutte werkplekken of UWV

Labour Practices
The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work. International standards on labour practices have been formulated by the International Labour Organization (ILO), a United Nations agency. These minimum standards are legal instruments setting out universal basic principles and rights at work. They pertain to workers everywhere, working in any type of organization, and are intended to prevent unfair competition based on exploitation and abuse.
Health & Safety at Work
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Management Approach Defined
Ambition: Actief arbobeleid gericht op veiligheid en good housekeeping. Faciliteiten bieden om gezonde en vitale medewerkers te krijgen. Medewerkers helpen productief, gemotiveerd en gezond te blijven, binnen en buiten Zalsman en zeker zo belangrijk, gezond en vitaal van je pensioen kunnen genieten als de tijd daar is.
Objectives
 • Medewerkerstevredenheid: Medewerkerstevredenheid, minimaal 95%. Om dit te bewerkstelligen zijn we een samenwerking met Lifegaurd aangegaan. Zij helpen ons medewerkers meetbaar vitaler te krijgen.
 • Ziekteverzuim: Handhaven van een laag ziekteverzuim van maximaal 2,2% in 2018.
 • Arbo: 100% van de medewerkers heeft het huishoudelijk reglement en gedragscode getekend.

Policy Huishoudelijk regelement
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Klachtenregeling ongewenst gedrag
Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Measure Vitaliteit en Arbo
Description:
Veiligheid en netheid staan voorop. Om dit te borgen worden medewerkers gevraagd het huishoudelijk reglement te tekenen. Vanzelfsprekend is werkkleding verplicht. Het vitaliteitsprogramma van Lifeguard bestaat uit drie onderdelen om tot een gezonde en duurzame gedragsverandering te komen, namelijk Meten & Monitoren, Coaching & Begeleiding, Kennis & Educatie. In september 2015 is het programma gestart met intakes die bestonden uit het online invullen van een aantal vragenlijsten, fysieke metingen, een persoonlijk rapport en een adviesgesprek met de coach. Begin 2016 zijn er Bedrijfsatleet trainingen georganiseerd voor de deelnemers, een training over de fysieke, emotionele en mentale as. Daarna zijn er verschillende workshops georganiseerd, onder andere Mindfulness, Prioriteiten stellen, Slaap, en Voeding. Aan het einde van het jaar zijn er weer hermetingen geweest binnen het vitaliteitsprogramma.
Impact:
Per mei 2017 zijn er 62 deelnemers (47% van de medewerkers) die deelnemen het healthprogramma. Onze medewerkers zijn door de samenwerking met Lifegaurd vitaler geworden. Op basis van de vragenlijsten en fysieke metingen kwamen we in 2016 tot een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,2. Dit is samengestelde score van de vragenlijsten en fysieke gegevens vanuit de metingen. Hiermee scoort Zalsman onder het gemiddelde van de bij Lifeguard bekende benchmark (6,49). Na de hermetingen eind 2016, begin 2017 komt Zalsman uit op een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,4. Dat is een stijging t.o.v. van het jaar er voor en evenaart nu de benchmark Het ziekteverzuim is in 2015 3,4, in 2016 1,9 en in 2017 2,3 en blijft daarmee in lijn met onze doelstelling om maximaal een ziekteverzuim te hebben van 2,5.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.
Priority: No

FIRA Comment Disclose targets and (monitoring) practices related to safety of employees.
Employability & Human Development
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Human development - Company

Management Approach Defined
Ambition: Duurzame inzetbaarheid verhogen. Medewerkers faciliteren om zich te blijven ontwikkelen met behulp van onderwijs.
Objectives
 • Opleidingen: Jaarlijks het opleidingsbudget van € 12.500,00 opmaken.
 • Duurzame inzetbaarheid: Alle medewerkers moeten meedoen aan het programma Duurzame Inzetbaarheid (Zalsman Academy) in 2017/2018.

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Measure Duurzame Inzetbaarheid
Description:
Zalsman is per oktober 2017 gestart met de Zalsman Academy. Hierin hebben medewerkers les gehad over al hun rechten en plichten en worden medewerkers gestimuleerd om zelf na te denken over hun eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn we gaan werken met een nieuw HR systeem (Afas), waarbij iedere medewerker toegang heeft tot zijn eigen dossier. Onderdeel hiervan zijn de verslagen van de gesprekkencyclus, een doelstelling gesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek, waarbij medewerker en de leidinggevende 3 afspraken hebben gemaakt: 1 op het gebied van zijn/haar competenties, 1 op het gebied van zijn/haar doelen binnen de functie en 1 op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Tot slot geeft het systeem inzicht in diverse KPI's zoals ziekteverzuim, verloop personeel en personeelssamenstelling.
Impact:
In 2018 hebben we met alle medewerkers een doelstellingsgesprek gevoerd.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn bezig hier invulling aan te geven.
Priority: Yes

Environment
Environmental includes the depletion of natural resources, pollution, climate change, destruction of habitats, loss of species, the collapse of whole ecosystems and the degradation of urban and rural human settlements. There is a need to identify options to reduce and eliminate unsustainable volumes and patterns of production and consumption and to ensure that the resource consumption per person becomes sustainable.
Pollution due to Production
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Management Approach Defined
Ambition: Een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk productieproces. Alleen werken met milieuvriendelijke en IPA-vrije toevoegingen en inkten en chemievrije drukplaten.
Objectives
 • Offsetplaten: Per 2025 wil Zalsman chemievrije drukplaten.
 • Isopropylalcohol (IPA): IPA is een secundaire alcohol die veelal als toevoeging in vochtwater wordt gebruikt. Bij Zalsman streven we naar een verbruik van maximaal 3% voor 2017, voor 2018 1,5% zodat we in 2020 IPA vrij kunnen produceren.
 • Inkten: Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Measure Afvalscheiding
Description:
We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.
Impact:
In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 daarvan is 55.417 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. In 2017 was het tonnage papierafval 1.132.792 kilo Daarvan is 52.852 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. Ondanks een hogere omzet hebben we minder afval papier veroorzaakt.

Certificate SCGM Environmental management system
Scope: Zalsman B.V. te Zwolle. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten. De SCGM heeft op basis van het ISO 14001 milieuzorgsysteem een norm opgesteld die specifiek gericht is op de grafimedia industrie. Voor die bedrijfstak is de norm geconcretiseerd, zodat een ondernemer zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken. Kortom, een vertaling van de ISO 14001 norm naar een bedrijfstak specifieke ISO 14001 norm. Duidelijk en concreet maar nog steeds ISO 14001.

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de situatie in Kampen. Voor Zwolle zijn we bezig het proces te verduurzamen. Voor Zalsman Print is het niet relevant omdat ze geen inkten, IPA en platen gebruiken, hier wordt geproduceerd met toners.
Priority: Yes

FIRA Comment Disclose quantified practices contributing to targets set.
Circular Economy
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Daar waar mogelijk houden we rekening met het cradle-to-cradle-principe, waarbij producten en productiesystemen zowel tijdens als na gebruik een nuttige functie vervullen. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren, waarbij wij duurzaamheid als belangrijkste voorwaarde meenemen.
Objectives
 • Inkten: Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).
 • Poetsdoeken: Ondanks de groei in omzet willen we het zelfde aantal poetsdoeken blijven gebruiken.
 • Inschietpapier: Huidig niveau van inschietpapier (350 vel per opdracht) behouden.
 • FSC en PEFC Papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Measure Inkjetrotatie
Description:
Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport. In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe inktjet machine die volgens Ricoh een inktbesparing van 40% oplevert.
Impact:
We hebben in 2016 en 2017 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan Plaatonwikkelmachine
Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

Consumables & Packaging
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Management Approach Defined
Ambition: Zalsman zet zich in om faalkosten, afvalhoeveelheid en verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken. Het afval wordt bovendien hoogwaardig gescheiden, zodat anderen het weer als grondstof in kunnen zetten.
Objectives
 • Afvalscheiding: Ons afval jaarlijks scheiden in hoogwaardige fracties. In 2022 willen we 97% van ons afval in kg scheiden in chemie, papier, karton, metalen en plastic.
 • Klachtenregistratie: Wij willen bij Zalsman minder dan 1% van onze totale omzet aan klachten genereren. Daarmee willen we ver onder het sector gemiddelde blijven.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Measure Inkjetrotatie
Description:
Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport. In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe inktjet machine die volgens Ricoh een inktbesparing van 40% oplevert.
Impact:
We hebben in 2016 en 2017 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Measure Klachtensysteem
Description:
In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.
Impact:
Voor Zwolle zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gedaald naar 0,58% ten opzichte van 0,94% in 2016 en 1.35% in 2015. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald naar 0,34% in 2017 ten opzichte van 0,55 in 2016 en 0,83% in 2015. Voor Kampen zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gestegen naar 1,2% ten opzichte van 0,94% in 2016. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gestegen naar 0,65% in 2017 ten opzichte van 0,45% in 2016 maar ruimschoots binnen onze doelstelling om onder de 1% te blijven

Measure Afvalscheiding
Description:
We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.
Impact:
In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 daarvan is 55.417 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. In 2017 was het tonnage papierafval 1.132.792 kilo Daarvan is 52.852 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken. Ondanks een hogere omzet hebben we minder afval papier veroorzaakt.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan Plaatonwikkelmachine
Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

FIRA Comment Disclose practices on packaging materials.
Energy Efficiency and Renewable Energy
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Management Approach Defined
Ambition: CO2 neutraal opereren. 100% CO-2 gecompenseerde bedrijfsvoering. Energiebesparende investeringen.
Objectives
 • Duurzame energie: Per 2025 voor 50% van het totale electraverbruik opgewekt door wind en zonne-energie.
 • CO2-to operate: Alle CO2 uitstoot compenseren via CO2 to operate.
 • CO2 uitstoot: Groeien in omzet en gelijk blijven in CO2 voetafdruk uitgedrukt in tonnen tot 2025 (basisjaar 2019).

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Measure Duurzame mobiliteit (Zalsmandeal)
Description:
We zijn betrokken bij het programma Beter Benutten. We hoorden van het programma toen we zochten naar een alternatief voor het fietsplan, dat door de werkkostenregeling verviel. Idee was om een e-bikeproject op te starten, maar elektrische fietsen bleken behoorlijk duur. Bij Beter Benutten waren ze zo enthousiast over ons idee, dat we subsidie toegewezen kregen. De subsidie maakte het mogelijk om ons e-bikeproject op te starten. Inmiddels draait het op volle toeren. Hoe het werkt? Medewerkers kunnen via Zalsman een elektrische fiets aanschaffen. Een deel van het aankoopbedrag is gesubsidieerd geweest vanuit Beter Benutten, de rest van het geld schieten we renteloos voor. Medewerkers betalen deze lening aan Zalsman terug, wat neerkomt op zo’n € 30,- per maand. Tegelijkertijd behouden ze hun reiskostenvergoeding, die vaak rond de € 100,- ligt. Dit betekent dat er elke maand € 70,- overblijft. Bovendien zijn medewerkers in beweging, waardoor ze zich fitter en gezonder voelen.
Impact:
Van 2016 tot eind 2018 komen negentien medewerkers met de e-bike naar het werk. Een succes dat niet onopgemerkt is gebleven.

Measure Duurzame energie
Description:
Zalsman Zwolle draait op 100% groene stroom, gewonnen door waterkrachtcentrales. Het pand waar Zalsman Kampen is gevestigd wordt verwarmt door aardwarmte en heeft 1.500 zonnepanelen op het dak om stroom uit op te wekken. Bij de volgende aanbesteding in 2019 gaan we op zoek naar een leverancier die enkel energie haalt uit Nederlandse windmolens voor Zalsman Zwolle en Zalsman Print in Kampen.
Impact:
In Zwolle wordt nu 100% groene stroom van waterkracht ingekocht. Zalsman Kampen is gevestigd in een pand dat 100% wordt verwarmd middels aardwarmte en voor 22% van het electraverbruik komt van de zonnepanelen op het eigen dak.

Measure CO2 reductie
Description:
In 2012 hebben we als bedrijf geïnvesteerd in 8 elektrische auto's om onder andere onze co-2 uitstoot naar beneden te brengen. Daarnaast wordt er in de regio Kampen geleverd met een elektrische auto. Daarnaast hebben we de ambitie om te verdubbelen in omzet maar onze CO-2 uitstoot gelijk te houden. Zalsman Groep heeft een energie Risico Inventarisatie uit laten voeren en hieruit is een plan van aanpak gegenereerd, dat nodig is voor het behalen van een Energie Prestatie Keurmerk. Dit plan gaat ons helpen in de toekomst de CO-2 uitstoot op niveau te houden terwijl onze omzet stijgt. Daarnaast investeren we bij Zalsman ook in nieuwe machines die duurzamer produceren.
Impact:
Wanneer er gemiddeld 4 gebruikers per elektrische auto zijn, en een gemiddelde woon-werkafstand van 20 km, is er potentieel een besparing mogelijk van 25.000 a 30.000 liter brandstof per jaar (+/-81.720 kilo CO-2). De totale CO2 uitstoot en omzet van Zalsman in Zwolle over de afgelopen jaren was: 2012 Omzet: € 17.217.550,- CO2 uitstoot: 473 ton 2013 Omzet: € 16.572.198,- CO2 uitstoot: 417 ton 2014 Omzet: € 18.455.490,- CO2 uitstoot: 389 ton 2015 Omzet: € 17.960.159,- CO2 uitstoot: 370 ton 2016 Omzet: € 19.821.165,- CO2 uitstoot: 376 ton 2017 Omzet: € 18.991.525,- CO2 uitstoot: 374 ton (inclusief elektriciteit uit waterkracht 1473 ton) Door gewijzigd beleid van de overheid ten aanzien van watercentrales in relatie tot co2 uitstoot zijn we niet in staat 100% te compenseren. We moeten ons energie contract uitdienen tot 2019 en kunnen dan weer 100% duurzame energie inkopen.

Measure CO-2 Operate
Description:
In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedraagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.
Impact:
De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2019 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding. Voor 2017 is de overeenkomst verlengt maar voor 2018 is het helaas niet mogelijk 100% te compenseren. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigd beleid van de overheid waarbij energie opgewekt uit waterkrachtcentrales niet meer CO2 neutraal mag worden aangemerkt. Ons energiecontract loopt in 2019 af dus voorzien we daarna weer een 100% mogelijkheid de CO2 te compenseren.

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de gekozen maatregelen, maar willen alle bedrijven in scope brengen in de CO2 uitstoot berekeningen, om goed te kunnen sturen op onze doelstelling.
Priority: No

FIRA Comment Disclose total carbon footprint and report on progress to targets set.
Deforestation
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Protection of the environment - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Standaard werken met duurzaam gecertificeerd papier. Alleen wanneer dit écht niet mogelijk is in opdracht van de klant, wordt er een uitzondering gemaakt.
Objectives
 • FSC & PEFC papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC)
 • Bomen planten: Onze CO2 voetafdruk jaarlijks compenseren door het aanplanten van bomen op Sumatra en West Java.

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Measure CO-2 Operate
Description:
In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedraagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.
Impact:
De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2019 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding. Voor 2017 is de overeenkomst verlengt maar voor 2018 is het helaas niet mogelijk 100% te compenseren. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigd beleid van de overheid waarbij energie opgewekt uit waterkrachtcentrales niet meer CO2 neutraal mag worden aangemerkt. Ons energiecontract loopt in 2019 af dus voorzien we daarna weer een 100% mogelijkheid de CO2 te compenseren.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle en Kampen. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Van de vestigingen in Kampen is alleen innovative print onderdeel van de certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Fair Practices
Fair operating practices concerns ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.
Sustainable Procurement
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Inkoop voldoet aan de duurzame criteria zoals voorgeschreven vanuit de overheid, Milieucriteria voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen voor drukwerk.
Objectives
 • Inkten: Inkten op basis van plantaardige olieen
 • FSC/PEFC papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC) (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht. In Zalsman Kampen kopen we onze platen en inkt in die door de leverancier (Wifac) worden aangeboden als duurzaam en vallen onder Wifac Green Line. Deze inkt is gemaakt op basis van plantaardige olie. Voor de inkten hebben we een verklaring ontvangen dat de inkten uit Nederland afkomstig zijn.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop. In 2017 was de totale inkoop FSC 978.370 kilo. Dat is 20% van de totale inkoop. We dragen indirect bij aan een zo duurzaam mogelijk proces van inkopen van platen en inkten.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige praktijk, maar willen eigen FCS/PEFC inkoop gaan registreren om te kunnen sturen op onze doelstelling.
Priority: No

FIRA Comment Disclose practices on sustainable procurement for all supplies.
Client Intellectual Property
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Respect for property rights - Products/Services

Management Approach Defined
Ambition: Waarborgen van intellectueel eigendom van drukwerk en afbeeldingen.
Objectives

  Improvement Plan Intellectueel eigendom
  Plan ontwikkelen om intellectueel eigendom structureel te waarborgen. Op dit moment wordt op gevoel navraag gedaan als we twijfelen of een logo of tekst wel rechtmatig wordt gebruikt. Er volgt een vraag bij de klant die vervolgens bewijslast indient zodat de order kan worden verwerkt. Kan de klant dit niet wordt de opdracht terug gegeven. We gaan dit medio 2018 in een procedure vastleggen zodat iedereen weet wat het stappenplan is bij twijfel van rechtmatig gebruik van logo's of tekst.

  Consumer Issues
  Organizations that provide products and services may have responsibilities to customers, consumers and end users, even if they operate in a business to business setting. Organizations have significant opportunities to contribute to sustainable consumption and sustainable development through the products and services they offer and the information they provide, including information on use, repair and disposal.
  Complaint and Dispute Resolution
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Consumer Service - Products/Services

  Management Approach Defined
  Ambition: Registratie alle klachten in klachtensysteem. Zalsman wil graag een toonaangevende speler in de grafimedia industrie blijven. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren.
  Objectives
  • Klachten/orders: Het aantal klachten/orders onder de 1% voor 2017
  • Leveringsbetrouwbaarheid: Leveringsbetrouwbaarheid, hoger dan 99%
  • Klanttevredenheid: Klanttevredenheid hoger dan 8
  • Faalkosten/omzet: De totale faalkosten/omzet op 0,5% voor 2020, ruim onder het sectorgemiddelde houden

  Policy Beleidsverklaring
  Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

  Policy Strategisch Kompas
  Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

  Measure Klachtensysteem
  Description:
  In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.
  Impact:
  Voor Zwolle zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gedaald naar 0,58% ten opzichte van 0,94% in 2016 en 1.35% in 2015. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald naar 0,34% in 2017 ten opzichte van 0,55 in 2016 en 0,83% in 2015. Voor Kampen zijn in 2017 het aantal klachten ten opzichte van het aantal orders gestegen naar 1,2% ten opzichte van 0,94% in 2016. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gestegen naar 0,65% in 2017 ten opzichte van 0,45% in 2016 maar ruimschoots binnen onze doelstelling om onder de 1% te blijven

  Certificate SCGM Quality management system
  De SCGM heeft op basis van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem normen voor de grafimedia sector vastgesteld. De normen die gelden voor een goed werkend kwaliteitszorgsysteem hebben betrekking op: Kwaliteit en Organisatie, Procesbeheersing Beheersing van de orderstroom. Scope: Zalsman B.V. te Zwolle en Zalsman Print B.V te Kampen. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten.

  Certificate ISO 12647
  Scope: Zalsman B.V. te Zwolle Klanten stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, voorspelbaarheid en aan doorlooptijd. Het hanteren van ISO 12647 biedt hiervoor een prima uitkomst. In de ISO 12647 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen, optimalisatie te realiseren en om Europese samenwerking binnen grafimedia-bedrijven te vergemakkelijken. Anders gezegd: het leveren van eenzelfde soort drukwerk, welke geproduceerd kan zijn door verschillende drukkerijen. ISO 12647-2 is de normering voor de offset drukkerijen.

  Status CSR Program Defined
  Status: We zijn tevreden met de huidige resultaten, maar het kan altijd beter. De ambitie voor 2018 is reeds gehaald.
  Priority: No

  Privacy Protection
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Consumer data protection - Products/Services

  Management Approach Defined
  Ambition: Data protectie in lijn met ISO27001. Het borgen van vertrouwelijke data personeel en klanten.
  Objectives
  • Nul incidenten: Zalsman wil nul incidenten met betrekking tot databescherming.

  Policy Verklaring van toepasselijkheid
  De kern van het werk van Zalsman is het verwerken van informatie tot nieuwe uitingsvormen. Deze informatie kan vertrouwelijk zijn (zoals aangegeven door de klant) of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de AVG). Zalsman kent meerdere locaties en functies, sommigen met hoge impact op het informatiesysteem of de bedrijfsvoering. Dit, gecombineerd met het operationele belang van meerdere informatiesystemen en het juiste beheer hiervan, maakt het noodzakelijk beheersmaatregelen op dit punt in te vullen.” Dit document bevat de verklaring van toepasselijkheid (conformiteitsverklaring) van Zalsman, locaties Zwolle (hoofdzakelijk offsetdrukwerk) en Innovative Print Kampen (hoofdzakelijk print). Op deze locaties onderhouden wij een met ISO/IEC 27001:2013 compatibel informatiebeveiligingssysteem.

  Policy AVG verklaring
  Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? Dat noemen we ‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen. In deze AVG verklaring hebben we een risico inventarisatie en een plan van aanpak opgesteld om incidenten uit te sluiten.

  Measure Geheimhouding en data protectie
  Description:
  In de arbeidsovereenkomst van Zalsman staat een alinea over de gewenste geheimhouding die medewerkers gevraagd worden te ondertekenen. Om incidenten van datalekken te voorkomen zijn er nieuwe maatregelen gekomen in 2017. Zo zijn op initiatief van IT de usb poortjes van de medewerkers afgesloten die werken met PC en Laptop (geen iMac) bij Zalsman.
  Impact:
  100% van de medewerkers die in dienst zijn bij Zalsman hebben in hun contract voor de gewenste geheimhouding ondertekend.

  Measure Verwerkingsovereenkomst AVG
  Description:
  In begin 2018 hebben we alle leveranciers die persoonsdata verwerken gevraagd een verwerkingsovereenkomst en AVG verklaring te ondertekenen. Daarnaast hebben we onze klanten gevraagd hun of onze eigen verwerkingsovereenkomst en AVG verklaring te ondertekenen.
  Impact:
  Per juni 2018 hebben 71% van leveranciers die persoonsdata verwerken en klanten waar we data voor verwerken deze verklaringen ondertekend. Voor 1 leverancier die niet de overeenkomst kon tekenen hebben we aangegeven dat we niet langer opdrachten laten doen waar persoonsgegevens worden gebruikt.

  Certificate SCGM Information security management system
  Scope: Zalsman B.V. te Zwolle en Zalsman Print te Kampen De Code voor Informatiebeveiliging heeft als doel de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren. De bedrijfscontinuïteit van ondernemingen in de creatieve industrie hangt steeds meer af van het betrouwbaar functioneren van de ICT infrastructuur en de beveiliging van de data hiervan. Klanten van deze bedrijven eisen daarom steeds vaker dat er zorgvuldig met hun data wordt omgegaan. In het bijzonder wanneer het gevoelige informatie of digitaal materiaal betreft waarop auteursrechten van toepassing zijn of die met de financiële markten te maken hebben (jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen).

  Community
  Organizations have a relationship with the communities in which they operate . This relationship is strengthened based on community involvement so as to contribute to community development. Community involvement – either individually or through associations seeking to enhance the public good – helps to strengthen civil society. Organizations that engage in a respectful manner with the community and its institutions reflect and reinforce democratic and civic values.
  Community Involvement
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Community Involvement - Company

  Management Approach Defined
  Ambition: Wij laten onze betrokkenheid vooral zien door schenkingen en het structureel ondersteunen van enkele regionale uiteenlopende goede doelen. En verder wil Zalsman ruimte geven aan medewerkers die in privé-tijd vrijwilliger zijn bij onder andere de kerk, de brandweer en het team rampenbestrijding.
  Objectives
  • Sponsor budget: Jaarlijks het budget besteden (EUR. 25.000,-) met binnengekomen aanvragen voor sponsoring van drukwerk
  • Behoud sponsorcontracten: Jaarlijks sponsorcontracten van bestaande sportverenigingen voortzetten

  Policy Beleidsverklaring
  Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

  Policy Strategisch Kompas
  Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

  Measure Sponsoring in de regio
  Description:
  Zalsman BV vindt het erg belangrijk om wat te kunnen bijdragen aan verenigingen in de regio. Dit doen we door bij te dragen in de vorm van drukwerk of financiële ondersteuning. Jaarlijks nemen we deel aan Tohopesate, een ruilbeurs waar bedrijven en verenigingen diensten of middelen uitwisselen voor een tegenprestatie. Daarnaast sponsort Zalsman sportclubs, waaronder PEC Zwolle, Reflex volleybal en GoHead Kampen.
  Impact:
  In 2017 hebben we onze sponsorcontracten verlengd met verschillende clubs. In 2017 hebben we € 25.000,00 Budget besteed aan sponsoring in de regio. Op de Tohopesate hebben we in 2018 8 matches gesloten met verenigingen in Kampen. De waarde van de matches zijn dit jaar niet bekend. In 2018 is voor EUR. 13.100,- besteed aan sponsoring van PEC Zwolle, Reflex, en go-ahead.

  Measure Stichting Present (Zwolle doet)
  Description:
  Heel bijzonder vinden we onze samenwerking met Stichting Present. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Van het opknappen van een tuin tot een middag wandelen met ouderen, we kunnen ons inschrijven op allerlei projecten. Hiervoor mogen we één werkdag gebruiken. Dat doen we met veel plezier: we hebben een leuke dag én helpen iemand verder. Medewerkers mogen 1 "gratis" verlofdag opnemen om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk.
  Impact:
  In 2018 hebben 6 medewerkers meegedaan.

  Status CSR Program Defined
  Status: We zijn tevreden met huidige maatregelen en resultaten.
  Priority: No, Door het feit dat ruildiensten niet meer door de notaris worden gewaardeerd op de Tohopesate, is het niet meer te onderbouwen.

  Print Report

  This report was generated on 2/24/19.