Print Report

CSR Scorecard Zalsman

This CSR Scorecard displays performance on important CSR issues. The issues presented have been selected by FIRA based on market analysis and expert judgment, or are based on the issue analysis and/or materiality analysis (including stakeholder feedback) executed by the company. Each issue is explained, click on the word 'Explain' and read the explanation of the issue and related expectations.
The score per issue is based on transparency and evaluation of “impact”: when a company adds policies, programs and measures the score will grow providing they show tangible impact on the issue.
For added details on the ‘scoring methodology’ we refer to the manual. Final scores are determined based on FIRA expert judgment.
Please note that the maximum score for the CSR Quickscan subscription is two quarters.
To review issues selected by the company in question (for Extended and Complete CSR Reports), please click the “Issue-selection-by” checkbox with the company name (below the company logo, next to the FIRA checkbox). For all CSR Reports (except Quickscans) a summary is available, please click the checkbox “Show FIRA Summary” (at the top of the report) for review purposes.
Company logo
Zalsman. Een brede dienstverlener om samen communicatieprojecten tot een succes te maken. Communicatie op papier en/of digitaal voor een markt conforme prijs. Voor al uw wensen op het gebied van drukken, printen, web2print en logistiek kunt u bij ons terecht. Of u nu regionaal of internationaal opereert, in de zorg, bedrijfsleven of bij de overheid, wij helpen u graag van al uw producties en projecten een succes te maken. We streven ernaar dit op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier te doen.

Issue selection by: 

Core Subject CSR Aspect CSR Program Zalsman Supplier Score Next steps
Human Rights
Basic rights to which all human beings are entitled, divided in two broad categories. First civil and political rights including the right to life and liberty, equality before the law and freedom of expression. Second economic, social and cultural rights including the right to work, food, health, education and social security. Recognition and respect for human rights are widely regarded as essential to the rule of law and to concepts of social justice and fairness.
Work for Vulnerable Groups (Social Return)
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Company

Management Approach Defined
Ambition: Zalsman wil proactief werkgelegenheid bieden aan mensen uit kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen die lange tijd in de bijstand zitten, statushouders en mensen die onder de Participatiewet vallen. De vestiging Kampen wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.
Objectives
 • Sociale activering: Bij Zalsman Kampen worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan mensen die lange tijd in de bijstand zitten en weer graag aan het werk willen. We helpen deze mensen weer in het arbeidsritme te komen.
 • Detachering participatiewet: Binnen de groep hebben we jaarlijks 20 mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn allen voor onbepaalde tijd bij ons gedetacheerd of bij ons in dienst.
 • Werkervaringsplekken: Er worden jaarlijks 2 werkervaringsplekken geboden aan verschillende statushouders. Door bij ons te werken leren ze de Nederlandse taal beter en is het tevens een goede bezigheidstherapie.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Policy Huishoudelijk regelement
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Klachtenregeling ongewenst gedrag
Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Werkgelegenheid kwetsbare groepen
Description:
We bieden werkgelegenheid aan mensen uit een kwetsbare doelgroep. We werken met mensen die vallen onder de participatie wet, statushouders en mensen uit de bijstand. Dit doen we via individuele detacheringen, groepsdetacheringen en werkervaringsovereenkomsten. In 2016 zijn we een nieuwe overeenkomst voor de de groep aangegaan met de sociale werkplaats om mensen te detacheren, met de intentie deze in 2020 weer te verlengen en de gedetacheerden werk aan te bieden tot hun pensioen.
Impact:
Via IMpact zijn er in 2016 17 medewerkers gedetacheerd die vallen onder de Participatiewet, die 14,8 FTE vertegenwoordigen. In 2016 hebben we 4 mensen uit de bijstand geholpen aan een baan binnen de Zalsman groep. Daarnaast zijn er 7 statushouders in 2017 aan het werk geweest, die gezamenlijk 2 FTE invulden.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.
Priority: No

Labour Practices
The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work. International standards on labour practices have been formulated by the International Labour Organization (ILO), a United Nations agency. These minimum standards are legal instruments setting out universal basic principles and rights at work. They pertain to workers everywhere, working in any type of organization, and are intended to prevent unfair competition based on exploitation and abuse.
Health & Safety at Work
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Management Approach Defined
Ambition: Actief arbobeleid gericht op veiligheid en good housekeeping. Faciliteiten bieden om gezonde en vitale medewerkers te krijgen. Medewerkers helpen productief, gemotiveerd en gezond te blijven, binnen en buiten Zalsman en zeker zo belangrijk, gezond en vitaal van je pensioen kunnen genieten als de tijd daar is.
Objectives
 • Arbo: 100% van de medewerkers heeft het huishoudelijk reglement en gedragscode getekend.
 • Ziekteverzuim: Handhaven van een laag ziekteverzuim van maximaal 2,5%.
 • Medewerkerstevredenheid: Medewerkerstevredenheid, minimaal 95%. Om dit te bewerkstelligen zijn we een samenwerking met Lifegaurd aangegaan. Zij helpen ons medewerkers meetbaar vitaler te krijgen.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Policy Huishoudelijk regelement
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Dat wil zeggen dat we daarmee een gezond arbeidsklimaat willen creëren.Het is opgesteld om mensen onder andere te informeren over alle primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je denken aan verlofregelingen, vergoedingsregelingen en beloningen. Ook worden de kernwaarden van Zalsman hierin benoemd.

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Klachtenregeling ongewenst gedrag
Een protocol voor gewenst gedrag van medewerkers.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Vitaliteit en Arbo
Description:
Veiligheid en netheid staan voorop. Om dit te borgen worden medewerkers gevraagd het huishoudelijk reglement te tekenen. Vanzelfsprekend is werkkleding verplicht. Het vitaliteitsprogramma van Lifeguard bestaat uit drie onderdelen om tot een gezonde en duurzame gedragsverandering te komen, namelijk Meten & Monitoren, Coaching & Begeleiding, Kennis & Educatie. In september 2015 is het programma gestart met intakes die bestonden uit het online invullen van een aantal vragenlijsten, fysieke metingen, een persoonlijk rapport en een adviesgesprek met de coach. Begin 2016 zijn er Bedrijfsatleet trainingen georganiseerd voor de deelnemers, een training over de fysieke, emotionele en mentale as. Daarna zijn er verschillende workshops georganiseerd, onder andere Mindfulness, Prioriteiten stellen, Slaap, en Voeding. Aan het einde van het jaar zijn er weer hermetingen geweest binnen het vitaliteitsprogramma.
Impact:
Per mei 2017 zijn er 62 deelnemers (47% van de medewerkers) die deelnemen het healthprogramma. Onze medewerkers zijn door de samenwerking met Lifegaurd vitaler geworden. Op basis van de vragenlijsten en fysieke metingen kwamen we in 2016 tot een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,2. Dit is samengestelde score van de vragenlijsten en fysieke gegevens vanuit de metingen. Hiermee scoort Zalsman onder het gemiddelde van de bij Lifeguard bekende benchmark (6,49). Na de hermetingen eind 2016, begin 2017 komt Zalsman uit op een Corporate Vitality Index (CVI) van 6,4. Dat is een stijging t.o.v. van het jaar er voor en evenaart nu de benchmark Het ziekteverzuim is in 2015 3,4, in 2016 1,9 en in 2017 2,3 en blijft daarmee in lijn met onze doelstelling om maximaal een ziekteverzuim te hebben van 2,5.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige maatregelen en resultaten.
Priority: No

FIRA Comment Disclose (monitoring) practices related to safety of employees.
Employability & Human Development
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Human development - Company

Management Approach Defined
Ambition: Duurzame inzetbaarheid verhogen. Medewerkers faciliteren om zich te blijven ontwikkelen met behulp van onderwijs.
Objectives
 • Duurzame inzetbaarheid: Alle medewerkers moeten meedoen aan het programma Duurzame Inzetbaarheid (Zalsman Academy) in 2017/2018.
 • Opleidingen: Jaarlijks het opleidingsbudget van € 12.500,00 opmaken.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn bezig hier invulling aan te geven.
Priority: Yes

Improvement Plan Zalsman Academie
Zalsman start per oktober 2017 met de Zalsman Academie. Hierin krijgen medewerkers les over al hun rechten en plichten. Tevens gaan we na aanleiding hiervan kijken naar de loopbaan samen met de medewerken om met veel plezier te werken naar je pensioen. Er wordt les gegeven aan alle medewerkers over thema's als Zalsman en mijn ambitie, Mijn team en mijn functie en de toekomst en ik. In de les worden de medewerkers gewezen op alle rechten en plichten binnen ons bedrijf.

Improvement Plan Salarisbeleid
Een nieuw salarisbeleid zal gekoppeld worden aan de ontwikkelgesprekken bij zeer goed functioneren 3% verhoging, goed 2%, matig 1%, slecht geen verhoging.

Improvement Plan Ontwikkelgesprekken
De beoordeling,- en functioneringsgesprekken hebben we vervangen voor ontwikkelgesprekken. Medewerkers worden dus niet beoordeeld maar we kijken samen wat er nodig is om een goede en prettige werkomgeving te creëren. We hebben de vorm van de gesprekken door de jaren heen aangepast naar de behoefte van de medewerkers en organisatie. We vinden het prettig een wederzijds gesprek te hebben met onze mensen met als doel het meer de nadruk te leggen op de ontwikkeling.

Environment
Environmental includes the depletion of natural resources, pollution, climate change, destruction of habitats, loss of species, the collapse of whole ecosystems and the degradation of urban and rural human settlements. There is a need to identify options to reduce and eliminate unsustainable volumes and patterns of production and consumption and to ensure that the resource consumption per person becomes sustainable.
Pollution due to Production
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Management Approach Defined
Ambition: Een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk productieproces. Alleen werken met milieuvriendelijke en IPA-vrije toevoegingen en inkten en chemievrije drukplaten.
Objectives
 • Inkten: Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).
 • Isopropylalcohol (IPA): IPA is een secundaire alcohol die veelal als toevoeging in vochtwater wordt gebruikt. Bij Zalsman streven we naar een verbruik van maximaal 3% voor 2017, voor 2018 1,5% zodat we in 2020 IPA vrij kunnen produceren.
 • Offsetplaten: Per 2025 wil Zalsman chemievrije drukplaten.

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Afvalscheiding
Description:
We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.
Impact:
In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 kilo Daarvan is 55.000 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Certificate ISO 14001
Scope: Zalsman B.V. te Zwolle. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten. De SCGM heeft op basis van het ISO 14001 milieuzorgsysteem een norm opgesteld die specifiek gericht is op de grafimedia industrie. Voor die bedrijfstak is de norm geconcretiseerd, zodat een ondernemer zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken. Kortom, een vertaling van de ISO 14001 norm naar een bedrijfstak specifieke ISO 14001 norm. Duidelijk en concreet maar nog steeds ISO 14001.

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de situatie in Kampen. Voor Zwolle zijn we bezig het proces te verduurzamen. Voor Zalsman Print is het niet relevant omdat ze geen inkten, IPA en platen gebruiken, hier wordt geproduceerd met toners.
Priority: Yes

FIRA Comment Disclose quantified practices contributing to targets set.
Circular Economy
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Daar waar mogelijk houden we rekening met het cradle-to-cradle-principe, waarbij producten en productiesystemen zowel tijdens als na gebruik een nuttige functie vervullen. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren, waarbij wij duurzaamheid als belangrijkste voorwaarde meenemen.
Objectives
 • Inkten: Alle PMS en full colour inkten zijn gemaakt op basis van plantaardige oliën. (HUV inkten uitgesloten).
 • Poetsdoeken: Ondanks de groei in omzet willen we het zelfde aantal poetsdoeken blijven gebruiken.
 • Inschietpapier: Huidig niveau van inschietpapier (350 vel per opdracht) behouden.
 • FSC en PEFC Papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Klachtensysteem
Description:
In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.
Impact:
In 2016 is het aantal klachten gedaald van 1.35% in 2015 naar 0,94%. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald van 0,83 naar 0,55. De ambitie is om in 2018 niet meer dan 0,5% van de omzet aan klachten te registreren.

Measure Inkjetrotatie
Description:
Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport.
Impact:
We hebben in 2016 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle, Kampen en Voerendaal. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan Plaatonwikkelmachine
Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

Consumables & Packaging
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Management Approach Defined
Ambition: Zalsman zet zich in om faalkosten, afvalhoeveelheid en verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken. Het afval wordt bovendien hoogwaardig gescheiden, zodat anderen het weer als grondstof in kunnen zetten.
Objectives
 • Klachtenregistratie: Wij willen bij Zalsman minder dan 1% van onze totale omzet aan klachten genereren. Daarmee willen we ver onder het sector gemiddelde blijven.
 • Afvalscheiding: Ons afval jaarlijks scheiden in hoogwaardige fracties. In 2022 willen we 97% van ons afval in kg scheiden in chemie, papier, karton, metalen en plastic.

Policy Strategisch Kompas
Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Afvalscheiding
Description:
We scheiden ons afval zo veel als mogelijk. Papier wordt gesplitst in blanco en bedrukt. Karton wordt apart ingezameld net als chemie, metalen en plastic.
Impact:
In 2016 was het tonnage papierafval 1.181.144 kilo Daarvan is 55.000 kilo wit onbedrukt wat direct kan worden ingezet om gerecycled papier van te maken.

Measure Klachtensysteem
Description:
In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.
Impact:
In 2016 is het aantal klachten gedaald van 1.35% in 2015 naar 0,94%. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald van 0,83 naar 0,55. De ambitie is om in 2018 niet meer dan 0,5% van de omzet aan klachten te registreren.

Measure Inkjetrotatie
Description:
Inkjetrotatie heeft het voordeel dat je via printing on demand kleinere oplages naar behoefte kunt produceren. Je voorkomt hiermee de verspilling van papier en energie omdat men datgene besteld wat nodig is. Daarnaast bespaar je voor de klant in productiekosten, opslag en transport.
Impact:
We hebben in 2016 een besparing gerealiseerd voor een aantal klanten op hun drukwerkbudget.

Measure Offsetplaten
Description:
Bij Zalsman Kampen zijn we een chemieloze plaat gaan gebruiken. Deze hoeft niet meer chemisch ontwikkeld te worden.
Impact:
Bij Zalsman Kampen wordt en geen chemie en gom meer gebruikt voor het ontwikkelen van de platen.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle, Kampen en Voerendaal. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Improvement Plan Plaatonwikkelmachine
Door de investering die aanstaande is in 2018 in een nieuwe plaat ontwikkel machine verwachten we in Zwolle het gebruik van water terug te brengen met 50%. We gaan van 800 kuub naar 400 kuub waterklaar.

FIRA Comment Disclose practices on packaging materials.
Energy Efficiency and Renewable Energy
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Climate Change - Company

Management Approach Defined
Ambition: CO2 neutraal opereren. 100% CO-2 gecompenseerde bedrijfsvoering. Energiebesparende investeringen.
Objectives
 • CO2-to operate: Alle CO2 uitstoot compenseren via CO2 to operate.
 • Duurzame energie: Per 2025 voor 50% van het totale electraverbruik opgewekt door wind en zonne-energie.
 • CO2 uitstoot: Verdubbelen in omzet en gelijk blijven in CO2 voetafdruk uitgedrukt in tonnen per 2020 (basisjaar 2015).

Policy Code of conduct
Gedragscode voor medewerkers.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure CO-2 Operate
Description:
In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedaagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.
Impact:
De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2018 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding.

Measure CO2 reductie
Description:
In 2012 hebben we als bedrijf geïnvesteerd in 8 elektrische auto's om onder andere onze co-2 uitstoot naar beneden te brengen. Daarnaast wordt er in de regio Kampen geleverd met een elektrische auto. Daarnaast hebben we de ambitie om te verdubbelen in omzet maar onze CO-2 uitstoot gelijk te houden. Zalsman Groep is recent gestart met het opstellen van een energie Risico Inventarisatie. Hieruit wordt een plan van aanpak gegenereerd, dat nodig is voor het behalen van een Energie Prestatie Keurmerk. Dit plan gaat ons helpen in de toekomst de CO-2 uitstoot op niveau te houden terwijl onze omzet stijgt.
Impact:
Wanneer er gemiddeld 4 gebruikers per elektrische auto zijn, en een gemiddelde woon-werkafstand van 20 km, is er potentieel een besparing mogelijk van 25.000 a 30.000 liter brandstof per jaar (+/-81.720 kilo CO-2). De totale CO2 uitstoot en omzet van Zalsman in Zwolle over de afgelopen jaren was: 2012 Omzet: € 17.217.550,- CO2 uitstoot: 473 ton 2013 Omzet: € 16.572.198,- CO2 uitstoot: 417 ton 2014 Omzet: € 18.455.490,- CO2 uitstoot: 389 ton 2015 Omzet: € 17.960.159,- CO2 uitstoot: 370 ton 2016 Omzet: € 19.821.165,- CO2 uitstoot: 376 ton

Measure Duurzame energie
Description:
Zalsman Zwolle draait op 100% groene stroom, gewonnen door waterkrachtcentrales. Het pand waar Zalsman Kampen is gevestigd wordt verwarmt door aardwarmte en heeft 1.500 zonnepanelen op het dak om stroom uit op te wekken. Bij de volgende aanbesteding in 2019 gaan we op zoek naar een leverancier die enkel energie haalt uit Nederlandse windmolens voor Zalsman Zwolle en Zalsman Print in Kampen.
Impact:
In Zwolle wordt nu 100% groene stroom van waterkracht ingekocht. Zalsman Kampen wordt verwarmd middels aardwarmte. De CO2 reductie van de zonnepanelen is 155.491 kilo.

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de gekozen maatregelen, maar willen alle bedrijven in scope brengen in de CO2 uitstoot berekeningen, om goed te kunnen sturen op onze doelstelling.
Priority: No

Improvement Plan Energie prestatie keuring
De energie Prestatie keuring is een meerjarenplan wat gaat over energie efficiëntie waarbij vooral wordt gekeken naar de reductie van energie. De norm die wordt gehanteerd is een besparing van 8% over 4 jaar.

FIRA Comment Disclose group progress on targets set.
Deforestation
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Protection of the environment - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Standaard werken met duurzaam gecertificeerd papier. Alleen wanneer dit écht niet mogelijk is in opdracht van de klant, wordt er een uitzondering gemaakt.
Objectives
 • FSC & PEFC papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC)
 • Bomen planten: Onze CO2 voetafdruk jaarlijks compenseren door het aanplanten van bomen op Sumatra en West Java.

Measure CO-2 Operate
Description:
In 2011 heeft Zalsman BV voor 5 jaar een CO2 compensatie overeenkomst afgesloten met CO2 Operate BV, een organisatie die met lokale bevolking bomen aanplant in Indonesië. De totale CO2 compensatie over 5 jaar bedaagt 2215 ton, dat betekent gemiddeld 443 ton CO2 per jaar.
Impact:
De CO2 uitstoot van Zalsman in Zwolle bedroeg in 2016 376 ton CO2. Met de CO2 compensatie van 443 ton opereert Zalsman in Zwolle CO2 neutraal sinds 2011. De twee vestigingen in Kampen opereren op dit moment niet CO2 neutraal, en zijn van plan in 2018 ook hun CO2 uitstoot te compenseren. Volgens CO2 Operate B.V. wordt met de inkomsten uit de huidige compensatie van Zalsman Zwolle de aanplant van minimaal 8000 bomen in Indonesië gefinancierd, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van de lokale bevolking. Hierbij dragen we ook bij aan armoedebestrijding.

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop.

Product label Forest Stewardship Council (FSC)
Scope: Zalsman BV heeft vestigingen in Zwolle, Kampen en Voerendaal. Deze vallen samen met Zwolle onder een Multi certificering. Bovenstaande organisatie is getoetst op de volgende FSC standaarden: - FSC-STD-40-003 V2-1 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering van meerdere locaties - FSC-STD-50-001 V1-2 FSC Eisen voor het gebruik van FSC Handelsmerken door Certificaathouders

Third party assessment Duurzaam inkopen
Deze Duurzaam Inkoop Certificering is speciaal ontworpen voor de offset- en digitaal drukkerijen ten einde binnen een paar uur inzicht te hebben in de mate van duurzaam ondernemen met betrekking tot de milieucriteria van de overheid. Als vervolg op deze Duurzame Inkoop Certificering krijgt u een Actieplan waarin alle relevante verbeterpunten staan vermeldt. Het wil niet zeggen dat u alle acties dient uit te voeren, maar hoe beter u produceert des te meer punten scoort u. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer orders.

Fair Practices
Fair operating practices concerns ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.
Sustainable Procurement
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Management Approach Defined
Ambition: Inkoop voldoet aan de duurzame criteria zoals voorgeschreven vanuit de overheid, Milieucriteria voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen voor drukwerk.
Objectives
 • Inkten: Inkten op basis van plantaardige olieen
 • FSC/PEFC papier: Meer dan 95% van ons ingekochte papier heeft een duurzaam grondstoffen keurmerk (FSC of PEFC) (doorlopende doelstelling). Vanwege laminaat en grijskarton kunnen we 100% niet halen.

Policy Beleidsverklaring
Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

Measure Duurzaam inkopen
Description:
We kopen enkel papier in bij leveranciers die kunnen aantonen dat ze zelf ook milieubewust zaken doen. Om dit te borgen hebben we ISO Duurzaam Inkopen en FSC certificering. We kopen FSC gecertificeerd papier in. Een deel daarvan is aangemerkt als specifieke FSC opdracht.
Impact:
In het jaar 2016 hebben we 650.422 kilo FSC papier verbruikt voor specifieke FSC orders, dit is 24,6% van de totale inkoop.

Status CSR Program Defined
Status: We zijn tevreden met de huidige praktijk, maar willen eigen FCS/PEFC inkoop gaan registreren om te kunnen sturen op onze doelstelling.
Priority: No

FIRA Comment Disclose practices on sustainable procurement.
Client Intellectual Property
Selected by FIRA Explain

Selected by Zalsman Explain

ISO 26000 Class: Respect for property rights - Products/Services

Management Approach Defined
Ambition: Waarborgen van intellectueel eigendom van drukwerk en afbeeldingen.
Objectives

  Improvement Plan Intellectueel eigendom
  Plan ontwikkelen om intellectueel eigendom structureel te waarborgen. Op dit moment wordt op gevoel navraag gedaan als we twijfelen of een logo of tekst wel rechtmatig wordt gebruikt. Er volgt een vraag bij de klant die vervolgens bewijslast indient zodat de order kan worden verwerkt. Kan de klant dit niet wordt de opdracht terug gegeven. We gaan dit medio 2018 in een procedure vastleggen zodat iedereen weet wat het stappenplan is bij twijfel van rechtmatig gebruik van logo's of tekst.

  Consumer Issues
  Organizations that provide products and services may have responsibilities to customers, consumers and end users, even if they operate in a business to business setting. Organizations have significant opportunities to contribute to sustainable consumption and sustainable development through the products and services they offer and the information they provide, including information on use, repair and disposal.
  Complaint and Dispute Resolution
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Consumer Service - Products/Services

  Management Approach Defined
  Ambition: Registratie alle klachten in klachtensysteem. Zalsman wil graag een toonaangevende speler in de grafimedia industrie blijven. Klanten kunnen van ons verwachten dat we blijven innoveren.
  Objectives
  • Faalkosten/omzet: De totale faalkosten/omzet op 0,5% voor 2020, ruim onder het sectorgemiddelde houden
  • Leveringsbetrouwbaarheid: Leveringsbetrouwbaarheid, hoger dan 99%
  • Klachten/orders: Het aantal klachten/orders onder de 1% voor 2017
  • Klanttevredenheid: Klanttevredenheid hoger dan 8

  Policy Strategisch Kompas
  Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

  Policy Beleidsverklaring
  Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

  Measure Klachtensysteem
  Description:
  In een overzicht worden alle klachten bijgehouden. Per afdeling worden de klachten maandelijks besproken in de afdelingsoverleggen. Door het bijhouden van de klachten ligt er een goede focus op de productie. Een van de actie die daaruit is voortgekomen is het maken van een proefdruk die gecontroleerd wordt voordat er geproduceerd gaat worden.
  Impact:
  In 2016 is het aantal klachten gedaald van 1.35% in 2015 naar 0,94%. Ook de faalkosten in verhouding tot omzet zijn gedaald van 0,83 naar 0,55. De ambitie is om in 2018 niet meer dan 0,5% van de omzet aan klachten te registreren.

  Certificate ISO 9001
  De SCGM heeft op basis van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem normen voor de grafimedia sector vastgesteld. De normen die gelden voor een goed werkend kwaliteitszorgsysteem hebben betrekking op: Kwaliteit en Organisatie, Procesbeheersing Beheersing van de orderstroom. Scope: Zalsman B.V. te Zwolle en Zalsman Print B.V te Kampen. Het uitvoeren van prepress, e-services, vellen offset, print, afterpress en logistiek (warehousing & fulfilment) activiteiten waardoor materialen en informatie verwerkt worden tot fysieke producten.

  Certificate ISO 12647
  Scope: Zalsman B.V. te Zwolle Klanten stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, voorspelbaarheid en aan doorlooptijd. Het hanteren van ISO 12647 biedt hiervoor een prima uitkomst. In de ISO 12647 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen, optimalisatie te realiseren en om Europese samenwerking binnen grafimedia-bedrijven te vergemakkelijken. Anders gezegd: het leveren van eenzelfde soort drukwerk, welke geproduceerd kan zijn door verschillende drukkerijen. ISO 12647-2 is de normering voor de offset drukkerijen.

  Status CSR Program Defined
  Status: We zijn tevreden met de huidige resultaten, maar het kan altijd beter.
  Priority: No

  Privacy Protection
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Consumer data protection - Products/Services

  Management Approach Defined
  Ambition: Data protectie in lijn met ISO27001. Het borgen van vertrouwelijke data personeel en klanten.
  Objectives
  • Nul incidenten: Zalsman wil nul incidenten met betrekking tot databescherming.

  Measure Geheimhouding in arbeidsovereenkomst
  Description:
  In de arbeidsovereenkomst van Zalsman staat een alinea over de gewenste geheimhouding die medewerkers gevraagd worden te ondertekenen.
  Impact:
  100% van de medewerkers die in dienst zijn bij Zalsman hebben in hun contract voor de gewenste geheimhouding ondertekend.

  Certificate ISO 27001
  Scope: Zalsman B.V. te Zwolle De Code voor Informatiebeveiliging heeft als doel de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren. De bedrijfscontinuïteit van ondernemingen in de creatieve industrie hangt steeds meer af van het betrouwbaar functioneren van de ICT infrastructuur en de beveiliging van de data hiervan. Klanten van deze bedrijven eisen daarom steeds vaker dat er zorgvuldig met hun data wordt omgegaan. In het bijzonder wanneer het gevoelige informatie of digitaal materiaal betreft waarop auteursrechten van toepassing zijn of die met de financiële markten te maken hebben (jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen).

  Community
  Organizations have a relationship with the communities in which they operate . This relationship is strengthened based on community involvement so as to contribute to community development. Community involvement – either individually or through associations seeking to enhance the public good – helps to strengthen civil society. Organizations that engage in a respectful manner with the community and its institutions reflect and reinforce democratic and civic values.
  Community Involvement
  Selected by FIRA Explain

  Selected by Zalsman Explain

  ISO 26000 Class: Community Involvement - Company

  Management Approach Defined
  Ambition: Wij laten onze betrokkenheid vooral zien door schenkingen en het structureel ondersteunen van enkele regionale uiteenlopende goede doelen. En verder wil Zalsman ruimte geven aan medewerkers die in privé-tijd vrijwilliger zijn bij onder andere de kerk, de brandweer en het team rampenbestrijding.
  Objectives
  • Sponsor budget: Jaarlijks het budget besteden (EUR. 25.000,-) met binnengekomen aanvragen voor sponsoring van drukwerk
  • Behoud sponsorcontracten: Jaarlijks sponsorcontracten van bestaande sportverenigingen voortzetten

  Policy Strategisch Kompas
  Jaarlijks beleid en doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, MVO, arbo, en milieu.

  Policy Beleidsverklaring
  Een uitgebreide versie van het Strategisch kompas

  Measure Sponsoring in de regio
  Description:
  Zalsman BV vindt het erg belangrijk om wat te kunnen bijdragen aan verenigingen in de regio. Dit doen we door bij te dragen in de vorm van drukwerk of financiële ondersteuning. Jaarlijks nemen we deel aan Tohopesate, een ruilbeurs waar bedrijven en verenigingen diensten of middelen uitwisselen voor een tegenprestatie. Daarnaast sponsort Zalsman sportclubs, waaronder PEC Zwolle, Reflex volleybal en GoHead Kampen.
  Impact:
  In 2016 hebben we onze sponsorcontracten verlengd met verschillende clubs. In 2016 hebben we € 25.000,00 Budget besteed aan sponsoring in de regio. Op de Tohopesate hebben we in 2016 6 matches gesloten met verenigingen in Kampen.

  Status CSR Program Defined
  Status: We zijn tevreden met huidige maatregelen en resultaten.
  Priority: No

  Print Report

  This report was generated on 10/19/18.