Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Gooiconsult Groep

Formal name
Gooiconsult Groep B.V.
CoC Number
32077303
Subscription
Basic CSR Report
Sector
P85 - Education
Verification type
Moderate assurance by FIRA
Publication date
Apr 2, 2019

This report displays the company performance on Corporate Social Responsibility (CSR) as disclosed in the CSR-Register and verified by FIRA Sustainability. Information can be accessed through the navigation bar below. We refer to the CSR Scorecard for an assessment of the impact of the CSR program.

Organization

General details on the company, including description of activities, size, location, ownership structure, and the scope of activities. Furthermore, this chapter contains, if available, the general vision and mission statements of the company, including core values and view on CSR. If available, the CSR policy declaration of the organization can be downloaded, containing the companies commitment to CSR principles and intentions for sustainable development.

Mission & Values

Vision

Het verbinden van werelden is essentieel voor de performance.
Werelden van strategie en dagelijkse werkelijkheid. Van leren en presteren, werk en privé.
Verbindingen tussen klant, organisatie en medewerkers leiden tot het optimaal benutten van collectieve intelligentie. Samen weten, ontdekken en creëren we meer.

Mission

Gooiconsult helpt organisaties en mensen succesvol te ontwikkelen en veranderen. Dat is onze fascinatie en onze drijfveer. Daarbij staat centraal dat interventies concreet meetbaar bijdragen aan het bereiken van strategische organisatiedoelstellingen.
ROI Institute Europe versnelt leren, verbetert performance

Description of Company Activities

Gooiconsult BV en Navigator BV (handelend onder de naam: ROI Institute Europe) verlenen diensten op het gebied van training en opleiding, competentie¬meting en consultancy.
Gooiconsult houdt zich bezig met het adviseren over en verzorgen van maatwerktrainingen op de volgende terreinen: leiderschap, commercie, experts en teams.
ROI Institute Europe houdt zich bezig met het leveren van instrumenten voor performance improvement. Hiertoe brengt zij de verbanden tussen competenties, activiteiten en resultaten van organisaties en/of medewerkers in kaart. De producten die ROI Institute Europe aanbiedt, worden in veel trajecten van Gooiconsult gebruikt.

Core Values

inspire-improve-impact (Gooiconsult)
- Inzicht in rendement van leren
- Heldere meetlat
- Verbonden aan de strategie van de organisatie
(ROI Institute Europe)

View on CSR

Gooiconsult staat midden in de samenleving en heeft medewerkers die begaan zijn met mensen, natuur en onze samenleving. We willen als bedrijf dan ook actief bijdragen aan een betere omgeving. We hebben daartoe enkele gebieden gedefinieerd waarop we concrete resultaten kunnen realiseren. Die gebieden, de ondernomen acties en de geplande acties worden hier beschreven. Het betreft een momentopname, we zullen jaarlijks de balans opmaken en kijken op elk van de gebieden wat we bereikt hebben en of we de doelstellingen moeten bijstellen.
Gooiconsult heeft daarbij aandacht voor Milieu, Mens en Maatschappij. De impact op Milieu is beperkt en is vooral gericht op mobiliteitsbeleid. Ten aanzien van Mens en Maatschappij liggen er concrete verbeterplannen en zijn we als bedrijf actief om waar mogelijk de bedrijfsvoering zo in te richten dat er aandacht is voor duurzame inzetbaarbaarheid van mensen en een duurzame samenleving (gericht aandacht in de value chain).

Declaration

Company Details

Company Ownership

De Gooiconsult Groep BV, bestaande uit Gooiconsult BV, Gooiconsult Academie BV, Navigator BV is eigendom van twee directeuren/groot aandeelhouders, te weten de heer drs. Klaas Toes en de heer Rick de Rijk

Scope

Assessments, consultancy, training and coaching for organizations, management & leadership-, commercial- and personal development by Gooiconsult Groep B.V. (chamber of commerce 32077303) based in the Netherlands. Subsidiaries Gooiconsult B.V., Gooiconsult Academie B.V. and Navigator B.V. are also in scope. Subsidiary Gooiconsult Detachering B.V. is not in scope.

Beoordelingen, advisering, training en coaching voor organisaties, management & leiderschaps-, commerciële- en persoonlijke ontwikkeling door Gooiconsult Groep B.V. (KvK 32077303) gevestigd in Nederland. Dochtermaatschappijen Gooiconsult B.V., Gooiconsult Academie B.V. and Navigator B.V. zijn ook in scope. Gooiconsult Detachering B.V. is niet in scope.

Company Sites

Vestiging Groenekanseweg 85
3737 AC Groenekan

Total FTE in scope
8,7 (12 medewerkers)
Annual Turnover
3.593.908
Company Website
https://gooiconsult.nl http://www.roiinstitute-europe.com

Company Contact

Name contact
Rick de Rijk
Email contact
rickderijk@gooiconsult.nl
Phone number
+31 6 226 77 422

Visitor address HQ

Street
Groenekanseweg 85
City
Groenekan
Zip code
3737 AC
Province/state
Utrecht
Country
Netherlands

CSR Impact Analysis

This company has chosen to not only report on the CSR issues as selected by the CSR-Register, but to conduct its own due diligence of CSR risks and opportunities throughout the value chain. This chapter contains an overview of the value chain and the results of the CSR impact analysis, based on the CSR issue analysis as described in ISO 26000.

Value Chain

Supply chain

 • Software en Licenties
 • Hardware
 • Energie
 • Faciliteiten
 • Kantoorbenodigdheden
 • Mobiliteit
 • Menskracht

Gooiconsult Groep

 • Consultancy
 • Training
 • Meetinstrumentarium - ROINavigator
 • ICT
 • Facility management & procurement
 • HR

Products/Services

 • Gooiconsult Consultancy services
 • Gooiconsult Educational services
 • ROINavigator - Performance Measurement

Management Approach

The management approach contains the company ambitions and goals for relevant CSR issues. If available, it also contains an evaluation of achievements (status) and, if prioritised, improvement plans for future development of the CSR program.

Management Approach

Labour Practices

Employability & Human Development

Ambition

Gooiconsult en ROI Navigator BV willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor het welzijn van haar medewerkers. We willen daarom aandacht besteden aan zaken als een gedegen inwerktraject, mentoring, goede balans werk-privé, gezonde voeding, sport en beweging.

Fair Practices

Consultancy: Promoting Social Responsibility

Ambition

Wij dragen bij aan het realiseren van organisatie doelstellingen. Samen met de klant ontwikkelen we programma’s die de organisatie verder helpen. Met aandacht voor mensen en focus op resultaat. Wij zorgen dat professionals, leidinggevenden en teams uitdagingen meer dan aankunnen. Door onze ontwikkelprogramma’s die altijd op maat en plezierig ontwrichtend zijn leveren we altijd rendement.

Consumer Issues

Privacy Protection

Ambition

Wij voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

CSR Embedded in Curriculum

Ambition

De inhoud van programma's zijn afhankelijk van de behoeften en wensen van de klant. Wij richten ons altijd op duurzame ontwikkeling van de deelnemers en organisatie; dus niet alleen in het hier en nu maar ook in het daar en straks.

Improvement Plans

Gooibites opbrengst naar Only Friends

Nieuw bij Gooiconsult is de Gooi Bite. In onze nieuwsbrief nodigen wij (potentiele) klanten uit voor Gooi Bites. Tijdens deze lunch verdiepen we ons in een actueel thema. We vertellen onze visie hierop en nemen je mee in onze aanpak. Kom voor informatie en inspiratie, waaronder een keynote, deel je ervaringen met vakgenoten en ontvang advies over jouw vraagstuk. De vergoeding die wij vragen gaat volledig naar Only Friends. Met behulp van donaties kan Only Friends kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking laten sporten. Voor deze kinderen en jongeren biedt Sportclub Only Friends verschillende sporten. Hierbij gaan we altijd uit van de behoeften en de belevingswereld van deze groep jonge sporters.https://onlyfriends.nl/only-friends/

Timeframe
Dec 31, 2019

Update AVG maatregelen

De AVG is relatief recente wetgeving waaraan wij als Gooiconsult en ROI Navigator uiteraard willen voldoen. Door onze maatregelen nogmaals tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen, zorgen we ervoor dat wij de privacy en gegevens van onze klanten en deelnemers optimaal kunnen beschermen.

Timeframe
Jun 30, 2019

Policies and Measures

Overview of policies and measures describing the strategy and impact of the CSR program. Codes of conduct and codes of conduct for suppliers can be accessed directly from the report.

Policies

Code of conduct

Code of conduct Suppliers

Privacy Statement Gooiconsult

De privacy van gegevens van deelnemers en organisaties is geregeld in artikel 7 van onze algemene voorwaarden. Bij vele organisaties is de geheimhouding/privacy onderdeel van het contract.

Geheimhouding en exclusiviteit

ARTIKEL 7.

1. Opdrachtnemer is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf danwel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde danwel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook.
2. De ter beschikking gestelde informatie zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gecontracteerde opdracht.

Tot slot verwijzen wij naar onze privacy verklaring in het kader van de AVG.

Privacy Statement ROI

Dit beleid beschrijft de stappen dat medewerkers moeten doorlopen om te zorgen dat beveiligingsincidenten geïdentificeerd, beheerst, onderzocht en opgelost worden. Het geeft ook aan hoe het proces is voor documentatie, wat de passende interne en externe rapportagemogelijkheden zijn en hoe door communicatie het lerend vermogen van de organisatie bevorderd. Tot slot, geeft dit beleid aan hoe de verantwoordelijkheid en verantwoording is belegd voor alle stappen in het proces m.b.t. computer beveiligingsincidenten.

Measures

CSR Catering

Catering wordt afgenomen bij De Hof van Eden. Voor elke lunch die wij afnemen, doneren wij (via De Hof van Eden) een maaltijd aan een weeskind.

Maatschappelijke bijdrage. https://www.sandwichstories.nl/

Mobiliteitsbeleid

Vanuit milieu oogpunt (en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dat gebied) willen we als Gooiconsult Groep actief bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot.
Dat willen we realiseren door het wagenpark waar mogelijk te ‘vergroenen’ (vergroten van het aantal bedrijfsauto’s met een gunstig energielabel) en de totale omvang te verkleinen.

In 2016 waren er 4 auto's in omloop, waarvan 3 hybride. In 2017 waren er 3 auto's in omloop, waarvan 2 hybride. In 2019 zal de 3e auto worden vervangen door een hybride of electrische auto. Hiermee hebben wij de uitstoot van ons wagenpark afgelopen jaren verlaagd.

Social Responsibility

Gooiconsult heeft in 2015 met EMC Performance en Tulser de Performance Alliantie opgericht. De PA is een samenwerking met het UWV aangegaan. Het vinden van een geschikte baan is voor doelgroep 50-plussers een moeilijke uitdaging. Door stimulerende regelingen en activiteiten probeert het UWV deze werkzoekenden te helpen. Door ons opleidingsaanbod open te stellen willen wij een relevante bijdrage leveren in verbetering van de positie op de arbeidsmarkt van deze doelgroep. Per half jaar zal Performance Alliantie dan ook 1% van haar gerealiseerde omzet aan het UWV ter beschikking stellen.

Door omstandigheden aan de kant van UWV is dit doel tot op heden niet gerealiseerd. We zullen in april starten met een groep 50+ werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In totaal zal de PA 4 groepen van 8 deelnemers trainen (2,5 dag training).

Certificates and Awards

Certificates, product labels and other forms of external assessments, indicating that the company complies with the underlying CSR standards. If applicable, awards and rankings are also listed. The company certificates can be downloaded directly from this report.

Certificates and Assessments

CRKBO

Gooiconsult Academie BV is geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

NRTO keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Voor Gooiconsult B.V.

Awards

Cedeo Erkenning

Het predicaat betekent een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerechtheid van maatwerk bedrijfsopleidingen. Minimaal 80 % van de opdrachtgevers is tevreden tot zeer tevreden.

Governance

In the governance section, the company shows whether CSR responsibility is allocated at the highest management level and whether mechanisms are in place to identify and manage CSR risks and opportunities. Also, information is given on mechanisms to prevent conflicts of interest, and mechanisms for stakeholders to address grievances. If relevant, committees dedicated to specific CSR issues are listed.

Responsibilities

Directeur/CEO
Operatie MVO
Directeur/CFO
Financiën Kwaliteitsmanagement
Facilitair Manager
Ook verantwoordelijk voor inkoop,kwaliteitsmanagement, HR en MVO
Manager Finance
Controler
Manager Navigator
Operatie ROINavigator

Organizational chart