Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Tervoort's Bouwbedrijf

Formal name
Tervoort's Bouwbedrijf B.V.
CoC Number
37053977
Subscription
Basic CSR Report
Sector
F43 - Specialized construction activities
Verification type
Moderate assurance by FIRA
Publication date
Apr 29, 2019

This report displays the company performance on Corporate Social Responsibility (CSR) as disclosed in the CSR-Register and verified by FIRA Sustainability. Information can be accessed through the navigation bar below. We refer to the CSR Scorecard for an assessment of the impact of the CSR program.

Organization

General details on the company, including description of activities, size, location, ownership structure, and the scope of activities. Furthermore, this chapter contains, if available, the general vision and mission statements of the company, including core values and view on CSR. If available, the CSR policy declaration of the organization can be downloaded, containing the companies commitment to CSR principles and intentions for sustainable development.

Mission & Values

Vision

Bij Tervoort Egmond staat de mens centraal. Ons motto is dan ook BOUWEN OP MENSEN. Aandacht voor mensen is waar het om draait. Dat geldt voor opdrachtgevers, voor kopers, voor huurders, maar ook voor de mensen die het werk moeten maken. In die sfeer wordt het optimale resultaat bereikt.

Mission

Tervoort Egmond streeft er naar voor de zakelijke markt een betrouwbare partner te zijn die door een modern bedrijfsbeleid voortdurend werkt aan kwaliteitsverbetering. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid nemen we verantwoordelijkheid voor mens en milieu. We bieden onze werknemers veilig en gezond werk, voldoende ontplooiingsmogelijkheden en waarborgen continuïteit (werkgelegenheid) door het behalen van een gezond rendement. We werken met plezier en gaan met respect voor elkaar om. We stimuleren betrokkenheid bij het bedrijfsbeleid, zodat iedereen bewust is dat besluiten genomen worden in het bedrijfsbelang.

Description of Company Activities

Tervoort Egmond ontwikkelt, bouwt, renoveert en pleegt onderhoud . Dat doen we in de utiliteitsbouw, seriematige woningbouw, projectmatige renovaties, verbouw en onderhoud.

Core Values

Onze identiteit wordt bepaald door de volgende kernwaarden:
* Betrouwbaar (integriteit)
* Modern
* Kwaliteit
* Ondernemend (gedreven)
* Behalen gezond rendement
* Sociaal
* Duurzaamheid
* Maatschappelijke betrokkenheid
* Met plezier werken
* Respect voor elkaar

View on CSR

Ondernemen met respect voor mens en omgeving is voor Tervoort Egmond vanzelfsprekend. Ons MVO-beleid richt zich op klant, medewerkers, maatschappij en milieu:

KLANT
•Wensen klant centraal stellen
•Meten van klanttevredenheid
•Garantie verstrekken
•Integer en transparant handelen

MEDEWERKERS
•Veilige en gezonde werkomgeving
•Open communicatie over beleid en doelstellingen
•Ontwikkelmogelijkheden aanbieden
•Tevredenheidsenquête medewerkers

MAATSCHAPPIJ
•Opleiden van jongeren
•Controles op illegale arbeid bouwplaats
•Beperken overlast omgeving bouwprojecten
•Sponsoring goede doelen

MILIEU
•Werken met duurzaam hout
•Afvalscheiding en hergebruik
•Werken met oplosmiddelarme producten
•Realiseren van CO2 reductie van transport

Declaration

Company Details

Company Ownership

Tervoort's Bouwbedrijf b.v. is een 100% dochteronderneming van Tervoort Holding b.v. Deze holding is 100% in privaat eigendom.

Scope

Construction of buildings by Tervoort's Bouwbedrijf B.V. (chamber of commerce 37053977) based in the Netherlands. Holding firm, Tervoort Holding B.V., subsidiary Tervoort Vastgoed B.V., and all participation firms are not in scope.

Company Sites

Egmond aan den Hoef

Total FTE in scope
68
Annual Turnover
28.000.000
Company Website
http://www.tervoort.nl/

Company Contact

Name contact
Brenda Tervoort
Email contact
btervoort@tervoort.nl
Phone number
06-10 50 99 53

Visitor address HQ

Street
Mosselaan 124
City
Egmond aan den Hoef
Zip code
1934 RD
Province/state
Noord-Holland
Country
Netherlands

Management Approach

The management approach contains the company ambitions and goals for relevant CSR issues. If available, it also contains an evaluation of achievements (status) and, if prioritised, improvement plans for future development of the CSR program.

Management Approach

Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

Als werkgever kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij de uitvoering. Deze mogelijkheden zijn beperkt gezien de aard van de werkzaamheden. Meer mogelijkheden zijn er om leerlingen in te zetten om werkervaring op te doen. Tervoort wil als erkend leerbedrijf een actieve rol spelen in het opleiden van jonge mensen. Op verzoek van opdrachtgevers wordt personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.

Status CSR Program

Tervoort wil de actieve inzet van leerlingen en stagiaires continueren en is tevreden met de huidige situatie.

Priority
No

Labour Practices

Contracts and Social Obligations

Ambition

Als werkgever kunnen we dit waarborgen bij de aanname van nieuwe medewerkers en bij onderaannemers kunnen we dit meenemen in de contracten. Tervoort wil wet- en regelgeving naleven en oneerlijke concurrentie tegengaan.

Health & Safety at Work

Ambition

Als werkgever willen we zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor eigen medewerkers en onderaannemers door: Veilige en gezonde werkomgeving (VCA** certificaat) Focus op Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers Verstrekken functionele bedrijfskleding Verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen Begeleiding bij ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid Aanbieden van periodieke gezondheidskeuringen

Objectives

IF factor
Doelstelling om huidige prestatie (3,02) minimaal te handhaven.

Status CSR Program

Op basis van de VCA audit zijn we tevreden met de huidige genomen maatregelen en resultaten

Priority
No

Environment

Pollution

Ambition

Tervoort kan invloed uitoefenen op het verzamelen, scheiden en afvoeren van afval op de bouwplaats en eigen werkplaats. Wij kunnen zelf invloed uitoefenen op materiaalkeuze (verf, lijmen en kitten) van producten gemaakt in eigen werkplaats. Voor projectmatige onderdelen hebben we minder invloed omdat de materialen zijn vastgelegd in programma van eisen. Tervoort streeft naar optimale afvalscheiding en recycling. Daarnaast streeft Tervoort ernaar om te werken, waar mogelijk, met oplosmiddelarme producten en watergedragen verf in onze spuiterij.

Circular Economy

Ambition

Ontwerp is al gemaakt en de keuze van materialen zijn vaak vastgelegd in programma van eisen, waardoor de mate van invloed beperkt is. We hebben wel invloed op onze eigen kantoor en werkplaats en middelen. Voldoen aan de wensen van de klant ten aanzien van PEFC en FSC gecertificeerd hout.

Status CSR Program

Gezien de beperkte invloed zien we nu geen aanleiding dit onderwerp verder vorm te geven

Priority
No

Energy Efficient Buildings

Ambition

Mogelijkheden om invloed uit te oefenen nemen toe omdat we steeds vaker als adviseur kunnen optreden. Mogelijkheden om zelf oplossingen aan te dragen op basis van een wettelijk vastgestelde EPC norm. Voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wil Tervoort zich onderscheiden op dit onderwerp voor nieuwbouw en renovaties door innovaties en samenwerkingen.

Status CSR Program

Tervoort is tevreden met de huidige innovaties en samenwerkingen.

Priority
No

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

Wij zien mogelijkheden ten aanzien van eigen electraverbruik, mobiliteit en transport. Tervoort streeft naar een CO2 reductie door inzet van zonne-energie en door energie-efficiency van de werkplaats & kantoor, mobiliteit en transport.

Objectives

100% groene stroom
Wij willen op jaarbasis 100% groene stroom verbruiken

Status CSR Program

Wij zijn inmiddels (nagenoeg) zelfvoorzienend ogv electraverbruik voor ons eigen bedrijfspand. Voor nu is Tervoort tevreden met de genomen maatregelen.

Priority
No

Fair Practices

Ethical Conduct

Ambition

Mogelijkheden om integriteit te waarborgen van eigen medewerkers. Wij willen dat alle medewerkers handelen in lijn met de SBIB gedragscode

Status CSR Program

Wij vinden dat integriteit voldoende wordt geborgd.

Priority
No

Sustainable Procurement

Ambition

Wij kunnen beperkt invloed uitoefenen op duurzame inkoop daar wij vaak gehouden zijn aan inkoop bij leveranciers welke door de opdrachtgevende partij zijn aangewezen.

Improvement Plans

Verduurzaming wagenpark

Tervoort wil haar wagenpark gaan verduurzamen.

Timeframe
n/a

Policies and Measures

Overview of policies and measures describing the strategy and impact of the CSR program. Codes of conduct and codes of conduct for suppliers can be accessed directly from the report.

Policies

MVO-beleid

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid nemen we verantwoordelijkheid voor mens en milieu. We bieden onze werknemers veilig en gezond werk, voldoende ontplooiingsmogelijkheden en waarborgen continuïteit door het behalen van een gezond rendement. We werken met plezier en gaan met respect met elkaar om. We stimuleren betrokkenheid bij het bedrijfsbeleid, zodat iedereen bewust is dat besluiten genomen worden in het bedrijfsbelang.

SBIB

Verklaring hantering gedragscode

Measures

Bouwen op mensen - eigen medewerkers

Tweejaarlijks is er een gesprek met alle medewerkers waarbij o.a. tevredenheid, ambitie en ontwikkeling (opleidingen) besproken worden. Evaluatie van gesprekken wordt binnen MT besproken en actiepunten worden door leidinggevenden en/of P&O opgepakt. Vanaf 2017 is Duurzame Inzetbaarheid een belangrijk onderdeel van het functioneringsgesprek.

Vanaf het 4e kwartaal van 2017 zijn de functioneringsgesprekken gestart met gebruik van een nieuw functioneringsformulier, met name gericht op duurzame inzetbaarheid.

In 2019 is zijn medewerkers gemiddeld 19 jaar in dienst.

Duurzaam bouwen

Tervoort ontwikkelt duurzame preflexwoningen in samenwerking met bouwpartner. Duurzaam in materialen en installaties als douche-WTW, PV-panelen, EPC<0,4 (optioneel energieneutraal), meer info op www.preflexwoning.nl

Het aantal uitgevoerde Preflexwoningen:
2018:62 woningen
2017:123 woningen

Voor de periode 2018-2019 maakten Preflexwoningen 43% uit van het totaal aantal van 433 gerealiseerde/in opdracht nieuwbouwwoningen.

Duurzaam inkopen

Wij werken met een aantal vaste leveranciers met aandacht voor duurzaamheid voor inkoop van eigen bouwmaterialen en gereedschappen. Er zijn (nog) geen mvo-onderdelen in onze eigen inkoopvoorwaarden opgenomen.

In 2018 zijn er jaarafspraken voor de inkoop van hout- en plaatmateriaal, beton, overige bouwmaterialen.

In 2018 hebben we alleen PEFC/FSC gecertificeerd hout ingekocht.

Energie

Op het dak van ons bedrijfspand aan de Mosselaan in Egmond aan den Hoef zijn in 2016 1.062 zonnepanelen geplaatst die de komende 25 jaar elektriciteit gaan leveren aan ons zelf en, in de nabije toekomst, ook aan klanten van Coöperatie Bergen Energie (BE).

De in 2017 aangeschafte elektrische auto voor kantoorgebruik, kan via de laadpaal op ons parkeerterrein rechtstreeks vanaf het dak worden opgeladen met ‘Tervoort-stroom’. Dit bieden wij ook als service voor onze relaties met een elektrische auto.

- Warmtepomp-installatie
De oude gasketel is in 2017 vervangen voor een elektrische warmtepomp. Deze luchtwarmtepomp wordt gevoed door zonnestroom van ons eigen zonnedak en op de nodige momenten aangevuld met 100% duurzame elektriciteit.

Bouw-LED verlichting
Medio 2017 is alle verlichting in zowel kantoor als werkplaats en opslagloods vervangen voor energiezuinige LED-verlichting.

De installatie heeft afgelopen 2 jaar ca. 150.000 kWh schone stroom opgeleverd. Dit staat gelijk aan ons jaarlijkse stroomverbruik. Door deze productie wordt een CO2-reductie gerealiseerd van ca. 84 ton per jaar.

De stroom die we extern nog afnemen, betrekken we 100% duurzaam. Daarmee hebben we geen CO2 uitstoot vanuit ons bedrijfspand.

Leerling- en stageplaatsen

Het opleiden en begeleiden van leerlingen en stagiaires is een structurele aangelegenheid binnen het werving&selectie beleid. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen, doen wij dit als gecertificeerd leerbedrijf uitsluitend met gecertificeerde leermeesters.

De jeugd zijn onze vakmensen voor morgen. Tijdens onze Open Dag van Morgen (september 2017) kon de jeugd kennis maken met de bouw door zelf te timmeren, te metselen en konden ze in de enorme OTIB-Techniekbus terecht voor technische proefjes en spelletjes.

In 2016 en 2017 zijn 3 BBL-leerlingen (niveau 2, 3 en 4) en meerdere stagiaires opgeleid door onze gecertificeerde leermeesters. In 2018 zijn dit 5 leerlingen en ook meerdere stagiaires geweest

SBIB

Tervoort Egmond is aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De SBIB registreert bouwbedrijven die een gemeenschappelijke gedragscode hebben ingevoerd. Door middel van deze code verklaart Tervoort Egmond dat er naar eer en geweten zaken wordt gedaan en dat iedereen binnen het bedrijf zich daar aan zal houden.

De directie heeft een toezichthouder benoemd die een vertrouwensrol vervult en toezicht houdt op de naleving van de bedrijfscode. Eens per 2 jaar rapporteert de toezichthouder aan SBIB over de toepassing van de gedragscode binnen het bedrijf.

In de rapportage over 2015 en 2016, welke naar het SBIB is verstuurd staat dat er geen meldingen zijn gedaan bij de toezichthouder en dat er geen overtredingen op de gedragscode zijn geconstateerd.

Sociale afdrachten

Verplichting tot storting naar de G-rekening is opgenomen in het onderaannemingscontract.

Voor alle eigen medewerkers zijn over 2018 de verplichte sociale lasten afgedragen.

Sponsoring maatschappelijke organisaties en verenigingen

Jaarlijks reserveren wij budget voor sponsoring van maatschappelijke doelen (lokaal, regionaal en internationaal).

Cultuur:
- Timmerdorpen in Egmond, Heiloo en Limmen
- Jeugdorganisatie(s)Egmond
- Toneelvereniging Egmond
- Muziekvereniging

(sport)verenigingen:
- sponsoring van diverse (sport)verenigingen en bedrijfsteams

Diversen:
??

Jaarlijks reserveren wij gemiddeld €3.500,- voor sponsoring. In 2016 is er €1600,- uitgegeven en in 2017 € 5.500,- In 2018 € 3.600,-

Veiligheid en gezondheid

- alle medewerkers beschikken over een VCA-basisdiploma of een VOL-VCA diploma.
- alle medewerkers worden 2-jaarlijks beoordeeld op VGM-aspecten en VGM-gedrag.
- medewerkers krijgen eens per 4 jaar door Volandis volgens de bouw-cao een medische keuring aangeboden (PAGO).
- Wij faciliteren onze medewerkers om eens per 4 jaar een DIA-gesprek te voeren met een onafhankelijk adviseur van Volandis. Hiermee willen we werknemers laten nadenken over hun duurzame inzetbaarheid en hen helpen daarop, indien nodig, actie te ondernemen. Nu en in de toekomst.
- materiaal, middelen en PBM's worden volgens een vastgestelde frequentie gekeurd.
- alle onderaannemers krijgen een veiligheidsinstructie van de uitvoerder voor aanvang van de werkzaamheden op locatie.

IF-factor eigen medewerkers 2016:0, 2017:3,02, 2018:3,02
Er zijn in 2018 2 incidenten met medewerkers van onderaannemers met enkele dagen verzuim geweest.

Woning Borg

Tervoort's Bouwbedrijf is ingeschreven bij Woning Borg. Dit instituut garandeert kopers de technische kwaliteit van de woning en financiële garanties van de bouwer/ontwikkelaar. Ondernemer en bouwplan worden vooraf grondig op financieel, technisch en juridisch gebied gescreend door deskundig personeel van Woningborg.

Van 2017-2020 heeft Tervoort (al dan niet als T&G-bouwcombinatie) 299 woningen en appartementen onder de Woning Borg garantie gerealiseerd ofwel in opdracht. Dit aantal behelst plm. 70% van de totale nieuwbouw van woningen en appartementen (433) over deze periode.

Certificates and Awards

Certificates, product labels and other forms of external assessments, indicating that the company complies with the underlying CSR standards. If applicable, awards and rankings are also listed. The company certificates can be downloaded directly from this report.

Certificates and Assessments

ISO 9001

Het uitvoeren van nieuw- en verbouwprojecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw door Tervoort's Bouwbedrijf B.V.

Valid until
Jul 1, 2019 Expired

VCA

2 sterren

Het uitvoeren van nieuw- en verbouwprojecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw door Tervoort's Bouwbedrijf B.V.

Valid until
Jul 1, 2019 Expired

Forest Stewardship Council (FSC)

Product

Chain of Custody certificaat voor FSC Hout

Chain of Custody certificaat voor FSC Hout

Valid until
Jul 16, 2022

PEFC

Product

Chain of Custody certificaat voor PEFC Hout

Chain of Custody certificaat voor PEFC Hout

Valid until
Jul 16, 2022

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:
- Middenkaderfunctionaris Bouw
- Allround timmerman
- Uitvoerder bouw/infra
- Timmerman
- Assistent bouwen, wonen en onderhoud